OBWIESZCZENIE RG – 7331/112/06/07


Pyrzyce, dnia 01.03.2007r.

Nasz znak: RG - 7331/112/06/07

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków, usytuowanych w rejonie ulic:

  • ul. Willowej - na terenach działek nr: 100, 102, 108, 114/2, 119, 120/2, 124/1, 126, 142, 226, 227, 228, 229, 230, 212, 213, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 343,

  • ul. Różana - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 224, 234, 238, 240, 246, 301, 302/2, 302/1, 339,

  • ul. Ogrodowa - na terenach działek nr: 1, 3/1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 39, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 112, 113, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 140, 141, 143, 148, 149, 285, 293, 294,

  • ul. Kwiatowa - na terenach działek nr: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 196, 197, 198, 199, 210, 220, 221/1, 221/2, 248/4, 48/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/15, 248/52, 248/63, 248/64, 251, 252, 258/1, 283, 305,

  • ul. Jana Pawła II - na terenach działek nr: 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 62, 63, 77, 99, 101, 103, 270, 300,

  • ul. Wojska Polskiego - na terenach działek nr: 7, 36, 37/4, 38/1, 38/2, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 81, 82, 80, 79, 78, 85, 86, 87, 88, 95, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 114/1, 115, 116, 117, 118, 120/1, 121, 122, 123, 138, 139, 140, 156, 157, 205, 208, 267, 298, 299, 308, 326,

  • ul. Niepodległości - na terenach działek nr: 3/2, 20, 21, 83, 84, 92, 93, 94, 124/3, 124/4, 125, 131, 132, 135, 136, 137, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 183, 200/1, 200/2, 203, 204/1, 204/4, 204/12, 206, 211, 214, 218, 219, 222, 232, 233, 237, 239, 241, 268, 269, 286, 287, 290, 291, 322, 323, 325, 340, 342/1, 342/2,

  • ul. Stargardzka - na terenie działki nr 34/1,

położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 m.Pyrzyce [woj.zachodniopomorskie].

Wydana została decyzja nr 2/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 marca 2007r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 01 marca 2007r. do dnia
14 marca 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-03-2007 13:35:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 05-03-2007 13:35:03