OBWIESZCZENIE RG – 7331/114/06/07


Pyrzyce, dnia 01.03.2007r.

Nasz znak: RG - 7331/114/06/07

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie:

  • krytej tężni

  • basenu solankowego

  • niezbędnej infrastruktury technicznej,

na części terenów działek nr: 258/14 i 258/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 m.Pyrzyce, gmina Pyrzyce [woj.zachodniopomorskie].

Wydana została decyzja nr 3/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 marca 2007r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 01 marca 2007r. do dnia 14 marca 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 05-03-2007 13:36:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 05-03-2007 13:36:04