Uchwała Nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia głównych kierunków pracy i sposoby realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2006 – 2010


Uchwała Nr VI/26/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia głównych kierunków pracy i sposoby realizacji zadań

Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2006 - 2010

Na podstawie § 19 ust.1 Statutu Gminy Pyrzyce uchwalonego Uchwałą Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz.1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2006 - 2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, stałym komisjom rady oraz Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

2

Załączniki do pobrania

1 zal_cznik_do_26.doc (DOC, 83KB) 2007-03-07 08:12:27 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 08:12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 07-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:07:49