Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach


Uchwała Nr VI/28/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata

na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art.16 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162, poz.1568, Nr 213 poz.2081; z 2004r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz. 2598; z 2005r. Nr 131, poz.1091, Nr 132, poz.1111; z 2006r. Nr 227, poz. 1658) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący

  2. Andrzej Ogrodowicz - członek

  3. Danuta Bartków - członek

  4. Damian Błażejewski - członek

  5. Ryszard Grzesiak - członek

  6. Andrzej Jakieła - członek.

§ 3. Rada Miejska w Pyrzycach upoważnia Burmistrza Pyrzyc do przedstawienia kandydatom na stanowisko dyrektora warunków organizacyjno-finansowych działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 za_cznik_do_28.doc (DOC, 76KB) 2007-03-07 10:12:54 109 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 07-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:12:54