Uchwała Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji


Uchwała Nr VI/30/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji

Na podstawie art.27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 11, poz.1020, z 2006r. Nr 79, poz.549, Nr 169, poz.1201, Nr 170, poz.1218) w związku z § 5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz.U. Nr 57, poz.336) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Dyscyplinarną I instancji w następującym składzie:

1) Urszula Bieńkowska

2) Jan Marszałek

3) Grażyna Tachasiuk-Michno.

§ 2. Powołać Komisję Dyscyplinarną II instancji w następującym składzie:

1) Mirosław Gryczka

2) Stefania Jemielity

3) Jan Utnik.

§ 3. Tracą moc uchwały Nr XI/78/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji i uchwała Nr XLI/340/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 07-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:15:38