Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Uchylona Uchwałą Nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr VI/32/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007r.

 

w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z § 4 ust. 6 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania- Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyznacza się do reprezentowania Gminy Pyrzyce w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania:

1) Kazimierza Lipińskiego - Burmistrza Pyrzyc

2) Andrzeja Gumowskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 

§ 2. Upoważnienie delegatów obejmuje uczestniczenie w Zgromadzeniu Związku, wykonywanie prawa głosu, w tym głosowanie nad uchwałami o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego KZC GZP "Pomerania"

i o zakończeniu likwidacji Związku.

 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:18:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 07-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:55:14