Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 kwietnia 2007r., godz.14.00 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

IX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 26 kwietnia 2007r., godz.14.00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji.

4.Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM.

5.Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc.

7. Ocena działań dalszego funkcjonowania i perspektywa rozwoju PPK Spółka z o.o.

8. Ocena stanu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i gminie Pyrzyce.

9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań na rzecz budowy lodowiska - wrotkowiska, otwartego basenu kąpielowego oraz parkingów przy ulicy Basenowej w Pyrzycach.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2006.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2006.

12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 126/11 położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce.

13. Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu garażowego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce.

14. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność

gminy Pyrzyce, przy ul.Żwirki i Wigury.

15. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce - obręb 11 miasta Pyrzyce.

16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce) - obręb Giżyn.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany do głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007 - 2010 określonych Uchwałą Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007 roku.     

18. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji rady.

19. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

20. Wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad IX sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 09:06:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 09:06:24