Informacja z wykonania budżetu gminy Pyrzyce za rok 2006


Burmistrz Pyrzyc na podstawie art.14 ust.2 ustawy o finansach publicznych

Dz.U.05.249.2104 podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu

budżetu gminy Pyrzyce za rok 2006r.

WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

GMINY PYRZYCE ZA ROK 2006

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

PLAN PO

WYKONANIE

 

PIERWOTNY

ZMIANACH

 

DOCHODY

 

29 736 257,00

31 898 896,00

31 659 905,47

WYDATKI

 

34 362 330,00

36 615 969,00

35 254 988,16

wydatki bieżące

 

30 339 830,00

33 236 423,00

32 355 383,67

wydatki majątkowe

 

4 022 500,00

3 379 546,00

2 899 604,49

NADWYŻKA/DEFICYT

-4 626 073,00

-4 717 073,00

-3 595 082,69

FINANSOWANIE

 

4 626 073,00

4 626 073,00

4 798 275,37

Przychody ogółem

5 699 000,00

5 699 000,00

5 871 202,37

z tego:

 

 

 

 

Obligacje j.s.t

 

4 805 000,00

4 805 000,00

4 805 000,00

Inne źródła

 

894 000,00

894 000,00

1 066 202,37

Rozchody ogółem

1 072 927,00

1 072 927,00

1 072 927,00

z tego:

 

 

 

 

spłaty kredytów i pożyczek

 

 

1 072 927,00

1 072 927,00

1 072 927,00

b) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA KONIEC 2006 ROKU WYNOSZĄ 817,35

c) ZŁDOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006R.

Od Starostwa Powiatowego w Pyrzycach dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w kwocie 20 909zł

d) GMINA PYRZYCE W ROKU 2006 UDZIELIŁA PORĘCZENIA: spłaty zobowiązania PPM sp. z o.o. w Pyrzycach w kwocie 1 387 955,52zł wobec "Geotermii Pyrzyce"

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 10:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 10:08:15