Sesja VIII 2007 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach 2007-04-26 13:44:18
Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 2007-04-26 13:42:29
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami 2007-04-26 13:29:56
Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Pyrzyce do Powiatowej Rady Zatrudnienia 2007-04-26 13:24:39
Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. o uchyleniu uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso 2007-04-26 13:23:20
Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Minty na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego dotyczącej drogi gminnej położonej na działce nr 573 w Letninie 2007-04-26 13:21:44
Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2007-04-26 13:18:24
Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem 2007-04-26 13:17:01
Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok 2007-04-26 13:13:50
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-04-26 13:12:04
Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa boiska z trawy syntetycznej w miejscowości Brzesko” 2007-04-26 13:09:40
Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do drugiej edycji programu EUROBOISKA w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 2007-04-26 13:08:11
Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji oraz Bazy Sportowo - Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007 - 2015 2007-04-26 13:03:48
Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce 2007-04-25 14:44:30
UCHWAŁA Nr VIII/43/07 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce - w obrębie geodezyjnym nr 8 2007-04-25 14:42:30
Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok 2007-04-25 14:09:56
Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2007 - 2010 2007-04-25 13:24:11
Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce 2007-04-25 13:15:33
Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 2007-04-25 13:13:50
Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/434/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 2007-04-25 13:12:16