Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/434/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska


Uchwała Nr VIII/38/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/434/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z  dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt.11, art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr LIII/434/06 w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego przy ul. Poznańskiej (dz. nr 320 o pow. 0,3069 ha).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:12:52