Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji oraz Bazy Sportowo - Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007 - 2015


Uchwała Nr VIII/45/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji oraz Bazy Sportowo- Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007 - 2015

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 10 oraz art.18, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Rozwoju Sportu i Rekreacji oraz Bazy Sportowo - Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007 - 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

6

Załączniki do pobrania

1 45_zal.doc (DOC, 50KB) 2007-04-26 13:03:48 257 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:03:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:03:48