Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Minty na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego dotyczącej drogi gminnej położonej na działce nr 573 w Letninie


Uchwała Nr VIII/52/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Minty na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego dotyczącej drogi gminnej położonej na działce nr 573 w Letninie

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005r. Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524, Nr 64, poz.565) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc złożonej przez Pana Henryka Mintę, Rada Miejska w Pyrzycach uznaje skargę za zasadną w części dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie dotyczącej sposobu użytkowania działki gminnej nr 573, położonej w miejscowości Letnin, przeznaczonej na drogę, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 52_zal.doc (DOC, 25KB) 2007-04-26 13:21:44 136 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:21:44