Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Pyrzyce do Powiatowej Rady Zatrudnienia


Uchwała Nr VIII/54/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Pyrzyce do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 23, ust. 3, pkt. 4, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366; z 2006r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708, 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Do Powiatowej Rady Zatrudnienia desygnuje się Pana Kazimierza Lipińskiego - Burmistrza Pyrzyc.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:24:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:24:39