Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami


Uchwała Nr VIII/55/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami

Na podstawie art. 56 ust. 2, w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powiadamia się Sekretarza Gminy Pyrzyce i Skarbnika Gminy Pyrzyce o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. oraz informuje się Sekretarza Gminy Pyrzyce i Skarbnika Gminy Pyrzyce o skutku niedopełnienia tego obowiązku, jakim jest pozbawienie pełnionej funkcji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:29:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:29:56