Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2006 rok


Uchwała Nr IX/60/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Pyrzyckiego Domu Kultury za 2006 rok.

§ 2. Na sprawozdanie, o którym mowa w § 1, składa się:

  1. bilans, sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wraz z załącznikami,

  2. rachunek zysków i strat, za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.,

  3. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2006 rok,

  4. informacje dodatkowe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 11:40:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 11:40:23