Uchwała Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji rady


Uchwała Nr IX/68/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji rady

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,

z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady:

1) w § 1, pkt.1 dopisuje się ppkt 6 w brzmieniu „ 6) Błażejewski Damian”,

2) w § 1, pkt.1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie „ 1) Darczuk Walenty ”.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:10:00