Zarządzenie Nr 177/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.


Zarządzenie Nr 177/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 maja 2007r.

w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17poz.128 Nr 181 poz.1337) zarządzam, co następuje:

§.1. Ogłaszam Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

2. Zatwierdzam Regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konkurs przeprowadzi komisja w składzie:

Kazimierz Lipiński - przewodniczący

Urszula Bieńkowska - zastępca przewodniczącego

Bogusława Tachasiuk-Michno - członek

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 ZA__CZNIK_NR_1.doc (DOC, 22KB) 2007-05-25 09:44:28 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-05-2007 09:44:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-05-2007 09:45:17