Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 maja 2007r., godz.14.00 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

X sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 31 maja 2007r., godz.14.00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.

4.Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM.

5.Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

6. Ocena funkcjonowania „Geotermia Pyrzyce” Spółka z o.o. (Druk Nr 95/07),

 1. Stanowisko Komisji Budżetu,

b) dyskusja.

7. Informacja z działalności gminnych jednostek organizacyjnych : OPS, PBP, PDK, OSiR, ZUT,

 1. opinia Komisji Edukacji, Komisji Budżetu,

b) dyskusja.

8. Ocena realizacji „Programu dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2006” (Druk Nr 92 /07),

 1. opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 w Pyrzycach (Druk Nr 83/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 492/10, 492/9, 492/8, 492/7, 492/6, 492/5, 492/4, 492/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 w Pyrzycach (Druk Nr 84/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 173/1 położonych w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce, (Druk Nr 85/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez gminę (Druk Nr 87/07),

 1. opinia wszystkich stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimus dla przedsiębiorstw w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości (Druk Nr 88/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Komisja Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Pyrzyce udziału w wysokości 3/20 w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 813 o pow.0,1685 ha, położonej w obrębie Brzesko Gmina Pyrzyce,(Druk Nr 94/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Komisja Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2007 (Druk Nr 96/07),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2007 (Druk Nr 97/07

 1. opinie wszystkich stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Haliny Rzeźnikowskiej na działalność Burmistrza Pyrzyc (Druk  Nr 98/07),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

18. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

19. Wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad X sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-05-2007 14:07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-05-2007 14:07:36