Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 185/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 131 o pow. 0,71 ha; położonej w obrębie wsi Mielęcin gmina Pyrzyce


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 185/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 maja 2007r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 131 o pow. 0,71 ha; położonej w obrębie wsi Mielęcin gmina Pyrzyce, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_2.doc (DOC, 24KB) 2007-05-28 13:36:00 119 razy
2 za__cznik_nr_3_do_zarzadzenia_185.07.jpg (JPG, 44KB) 2007-05-28 13:36:00 101 razy
3 zalacznik_1.doc (DOC, 22KB) 2007-05-28 13:36:00 111 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-05-2007 13:36:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-05-2007 13:38:22