ZARZĄDZENIE Nr 71/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działek niezabudowanych numer 91/25, 91/26, 91/5, 91/15 położonych w obrębie nr 2 Gmina Pyrzyce.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działek niezabudowanych numer 91/25, 91/26, 91/5, 91/15 położonych w obrębie nr 2 Gmina Pyrzyce.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600) zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego nie skorzysta z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 Gmina Pyrzyce, oznaczonych numerami działek:

91/25 o powierzchni 1035m2 Kw. Nr 26473

91/26 o powierzchni 610m2 Kw. Nr 26473

91/5 i 91/15 o łącznej powierzchni 141m2 Kw. Nr 26473

na które w dniu 22 lutego 2007 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 1195/2007r. warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Udzik, mieszczącej się przy ul. Czarnieckiego 28/2, 73 -110 Stargard Szczeciński.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 30-05-2007 07:39:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 30-05-2007 07:39:50