ZARZĄDZENIE Nr 72/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej, nr 91/28 położonej w obrębie nr 2 Gmina Pyrzyce.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej, nr 91/28 położonej w obrębie nr 2 Gmina Pyrzyce.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600) zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego nie skorzysta z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 Gmina Pyrzyce, oznaczonej nr 91/28 o powierzchni 647m2 Kw. Nr 6621, na którą w dniu 23 lutego 2007 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 1225/2007r. warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Udzik, mieszczącej się przy ul. Czarnieckiego 28/2, 73 -110 Stargard Szczeciński.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 30-05-2007 07:40:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 30-05-2007 07:40:54