Zarządzenie Nr 94/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany składu Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 94/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 3 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany składu Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz.U. z 2002r. Nr.76 poz.694 zmiany: Dz.U. z 2003r. Nr.60 poz.535, Nr 139 poz.1324, Nr 124 poz.1152, Nr 229 poz.2276; Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz.959, Nr 146 poz.1546, Nr 145 poz.1535, Nr 213 poz.2155; Dz. U. z 2005r. Nr 10 poz.66, Nr 184 poz.1539, Nr 267 poz.2252; Dz.U. z 2006r. Nr 157 poz.1119, Nr 208 poz.1540 w związku z § 13 instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej zarządzeniem 404/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2005r. Postanawiam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 458/085 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych § 1, pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Anna Berdzik - Członek Komisji

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:17:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:17:24