Zarządzenie Nr 95/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach poza ogródkiem gastronomicznym.


Zarządzenie Nr 95/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 03 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach poza ogródkiem gastronomicznym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność na wyznaczonym do tego celu terenie Kiermaszu Handlowego w Pyrzycach w dniach 24-27 maja 2007r. zgodnie z planem Kiermaszu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

  1. 25 zł (netto) za m2 zajętej powierzchni, bez prawa sprzedaży alkoholu w tym piwa;

  1. 18 zł. za m2 (netto) pod urządzenia rekreacyjne dla dzieci;

  1. 12 zł. (netto) dzienne od urządzenia zabawowego poruszającego się po terenie Kiermaszu;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:18:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:18:24