ZARZĄDZENIE Nr 99/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 kwietnia 2007 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy budynku mieszkalnego.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 03 kwietnia 2007 roku

w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy budynku mieszkalnego.

Na podstawie art. 62 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601) zarządzam, co następuje:

§ 1. na wniosek użytkownika wieczystego Jarosława Chrzanowskiego, przedłuża się termin rozpoczęcia budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego o zabudowie wolnostojącej, ustalonego w umowie o ustanowieniu użytkowania wieczystego aktem notarialnym Rep.A.804/1988 z dnia 21.06.1988 r. dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 32 o pow. 442 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:29:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:29:27