Zarządzenie nr 100/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia drugich otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w latach 2007 - 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki


Zarządzenie nr 100/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 05 kwietnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia drugich otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w latach 2007 - 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 i ogłaszam drugie otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w latach 2007 - 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki. Szczegółowe warunki konkursów zawierają załączniki do zarządzenia od nr 2 do nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz LIPIŃSKI

Załączniki do pobrania

1 zal_100.doc (DOC, 70KB) 2007-05-31 10:32:25 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:32:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:32:25