Zarządzenie Nr 103 /2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 103 /2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337)) w związku z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz. 364; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz.1568, Nr 213 poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz.96, Nr 261 poz. 2598; z 2005r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz.1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) i art. 68 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje::

§ 1.

Powołuje się Panią mgr Brygidę Borecką na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury z dniem 16 kwietnia 2007 roku na czas nieokreślony.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:38:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:38:14