Zarządzenie Nr 159/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok


Zarządzenie Nr 159/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 51 050,00zł

w tym :

dotacje celowe na zadania własne 15 050,00zł

dotacje celowe na zadania zlecone 36 000,00zł

§ 2 Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę - 0,01 zł

w tym :

dotacje celowe na zadania zlecone 0,01zł

§ 3 Zwiększa się dochody w budżecie o kwotę 5 400,00zł

§ 4 Zmniejsza się dochody w budżecie o kwotę - 5 400,00zł

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 34 246 784,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 5 Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 51 050,00zł

w tym :

wydatki na zadania własne 15 050,00zł

wydatki na zadania zlecone 36 000,00zł

§ 6 Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 47 491,00zł

§ 7 Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę - 47 491,01 zł

w tym :

wydatki na zadania własne 47 491,00zł

wydatki na zadania zlecone 0,01zł

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 39 177 858,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal_159.doc (DOC, 11KB) 2007-06-04 08:34:28 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 04-06-2007 08:34:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 04-06-2007 08:34:28