Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 czerwca 2007r., godz.10.00 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


Porządek obrad

XI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 27 czerwca 2007r., godz.10.00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad X sesji.

4.Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM.

5.Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

6. Stan rolnictwa w Gminie Pyrzyce, perspektywa rozwoju oraz       przygotowanie podmiotów skupowych do skupu zbóż w 2007 roku       (Druk Nr  105/07),

 1. Opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja.

7. Ocena współpracy Gminy Pyrzyce z jednostkami działającymi na     rzecz rolnictwa (Druk Nr 104/07),

 1. Opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja.

8. Działalność Burmistrza na rzecz rozwoju Gminy Pyrzyce w tym       rozwoju gospodarczego (Druk Nr 103/07, Druk Nr 110/07),

 1. opinia Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja.

9. Informacja dotycząca planu działań związanych z wypoczynkiem       letnim dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem z rodzin       najuboższych (Druk Nr 107/07),

 1. opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja.

10. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania        kandydatów na ławników (Druk Nr 112/07),

 1. zgłaszanie kandydatów,

b) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu       Stanu Cywilnego w Pyrzycach (Druk Nr 106/07),

 1. opinie wszystkich stałych komisji rady,

b) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium        Burmistrza Pyrzyc dla uczniów (Druk Nr 102/07),

 1. opinia Komisji Edukacji i Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej,        oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 115 położona w        obrębie geodezyjnym Letnin Gmina Pyrzyce (Druk Nr 101/07),

 1. opinia Komisji Budżetu, Komisja Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie najmu gruntu stanowiącego własność        gminy Pyrzyce (Druk Nr 108/07),

 1. opinia Komisji Budżetu, Komisja Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego         własność gminy Pyrzyce ( Druk Nr 109/07),

 1. opinia Komisji Budżetu, Komisja Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej        zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców ( Druk Nr 114/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Komisja Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (Druk        Nr 113/07),

 1. opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

18. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad XI sesji rady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-06-2007 13:07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-06-2007 13:08:39