Uchwała Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 492/10, 492/9, 492/8, 492/7, 492/6, 492/5, 492/4, 492/13 położonych w obrębie geodezyjnym Nr 10 w Pyrzycach


Uchwała Nr X/72/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 492/10, 492/9, 492/8, 492/7, 492/6, 492/5, 492/4, 492/13 położonych w obrębie geodezyjnym Nr 10 w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

 

- 492/10 o powierzchni 1289 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 21-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:11:21