Uchwała Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007


Uchwała Nr X/76/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu wydatków między działami i rozdziałami na kwotę

9 677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 76-X-31-05-2007r.za_..doc (DOC, 49KB) 2007-06-21 12:15:18 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 21-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:15:18