OBWIESZCZENIE RG – 7331/75/2007


Pyrzyce, dnia 28.06.2007 r.

Nasz znak: RG - 7331/75/2007

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

przebudowie sieci elektroenergetycznej - przebudowa linii napowietrznej NN 0,4kV, wymiana przewodów nie izolowanych na izolowane oraz wymiana istniejących słupów energetycznych wg szkicu na załączniku graficznym w celu zasilenia budynku mieszkalnego - 7 mieszkań i świetlica na działce nr 170/21 w miejscowości Giżyn, gm. Pyrzyce.

Inwestycja prowadzona w działkach nr 1/5, 1/6, 1/7, 108/2, 197, 170/21, 170/22, 170/23, 132, 175, 183, 184, 3/2, 4/1 w obrębie Giżyn gm. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-06-2007 09:28:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 29-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-06-2007 09:28:14