Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników


Uchwała Nr XI/78/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołać Zespół w następującym składzie:

  1. Darczuk Walenty

  2. Gryczka Mirosław

  3. Majak Mariusz.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy przygotowanie i przedstawienie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

2. Zespół kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyborów ławników przez Radę Miejską w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-07-2007 10:00:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-07-2007 10:00:24