Uchwała Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców

 

 Uchylono Uchwałą Nr XXX/256/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku

 

Uchwała Nr XI/84/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 czerwca 2007r.

 

 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka Nr 32/1 o powierzchni 0,1875 ha położonej w obrębie Nr 2 miasta Pyrzyce stanowiąca własność Gminy Pyrzyce.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-07-2007 10:53:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:59:31