BURMISTRZ PYRZYC ogłasza ustny przetarg nieograniczony na organizację Kiermaszu Handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29.05.2005r.

Zarządzenie Nr 394/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 kwietnia 2005r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29 maja 2005r.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2  pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć treść ogłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29 maja 2005r. na ulicy Kilińskiego zgodnie z planem miejsca kiermaszu stanowiącym załącznik nr 2.

 

§ 2

1.        Wyłonienie organizatora Kiermaszu powierza się Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego.

2.        Zadaniem komisji jest wyłonienie podmiotu, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę ze względu na cenę i spełni warunki zorganizowania kiermaszu zwarte w regulaminie przetargu.

3.        Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 10.000 zł (netto) plus podatek VAT 22%.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 394/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 kwietnia 2005r.

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony

na organizację Kiermaszu Handlowego

w Pyrzycach

w dniach 26-29.05.2005r.

 

 

Przetarg jest ustny nieograniczony. Komisja wyłoni kandydata, który zaoferuje najwyższą cenę i zorganizuje  kiermasz handlowy zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie przetargu.

 

 Cenę wywoławczą ustala się na kwotę w wysokości 10.000 zł  netto + 22% podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2005 r. w sali nr 130 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach o godz. 9.30.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do okazania Komisji dowodu wpłaty wadium w wysokości 1.220 zł.

Wadium przepada w przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego.

 

 

 

Więcej informacji w załączniku.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik-regulamin-plan_rozmieszczenia.doc (DOC, 42KB) 2005-05-09 15:46:22 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 09-05-2005 15:46:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 09-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 09-05-2005 15:46:22