Zarządzenie Nr 181/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2007 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 181/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 maja 2007

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie kontrolnego spisu inwentaryzacyjnego w GCI w Pyrzycach

w zakresie: środki trwałe, wyposażenie

osoba odpowiedzialna materialnie - Beata Czarniewska

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 23 maja 2007 r.

do 31 maja 2007 r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

a) Aleksandra Karpińska - przewodnicząca zespołu

b) Agnieszka Drozd - członek zespołu

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia

czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:26:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:26:14