Zarządzenie Nr 193/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok


Zarządzenie Nr 193/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 czerwca 2007r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7 000 zł

w tym :

dotacje celowe na zadania zlecone - 7 000zł

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 34 518 698,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 31 387,00zł

§ 3 Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 24 387,00zł

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 39 449 772,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:37:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:37:40