Zarządzenie Nr 195/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do przeprowadzenia postępowania w sprawie ogłoszenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wykonanie zamówienia publicznego „ obsługa bankowa budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach” oraz podpisania umowy z wybranym bankiem.


Zarządzenie Nr 195/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do przeprowadzenia postępowania w sprawie ogłoszenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wykonanie zamówienia publicznego „ obsługa bankowa budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach” oraz podpisania umowy z wybranym bankiem.

Na podstawie art. 195 ust. 1,2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 16. ust 4, art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1. Upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienie w trybie zapytania o cenę, przyjęcia treści ogłoszenia

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie „obsługi bankowej budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach”.

§ 2. Upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do podpisania umowy z wybranym bankiem do obsługi budżetu Ośrodka.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:38:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:38:27