Zarządzenie Nr 197/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 197/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego

Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 10 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:38:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:38:52