Zarządzenie Nr 203 Burmistrza P y r z y c z dnia 03 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 203

Burmistrza P y r z y c

z dnia 03 lipca 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

w Szkole Podstawowej w Brzesku

w zakresie: księgozbiór

osoba odpowiedzialna materialnie, zdająca - Roman Major

przyjmująca - Małgorzata Chmielewska

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 03.07.2007 r. do 20.07.2007 r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

a) Stanisław Barański - przewodniczący zespołu

b) Lidia Wąsowicz - członek

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia

czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:56:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:56:43