Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 206/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie odwołania przetargu nieograniczonego na najem gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 206/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 04 lipca 2007r.

w sprawie odwołania przetargu nieograniczonego na najem gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

  1. Odwołuje ustny przetarg nieograniczony z dnia 05 lipca 2007 r. z godz. 10.00 na najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 o pow. 0,4099 ha; położonego w obrębie 2 miasta Pyrzyce, przy ul. Głowackiego.

  1. Odwołanie przetargu następuje z uwagi na brak zgodności zapisu w zakresie możliwości zagospodarowania terenu w regulaminie przetargu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 194/07 z dnia 13 czerwca 2007 r. oraz w ogłoszeniu nr 20/07 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce z dnia 08 maja 2007r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:57:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:57:07