Zarządzenie Nr 214/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie


Zarządzenie Nr 214/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 lipca 2007r.

w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego

w Brzezinie

Działając na podstawie art.36a ust 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu wyłonienia kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - przedstawiciel organu prowadzącego.

 2. Aleksander Butkowski - przedstawiciel organu prowadzącego.

 3. Danuta Bartków - przedstawiciel organu prowadzącego.

 4. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 5. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 6. Helena Szuszkiewicz - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 7. Małgorzata Zakrzewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 8. Bożena Leśniewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 9. Anna Soroka - przedstawiciel Rady Rodziców.

 10. Agnieszka Michalik - przedstawiciel Rady Rodziców.

 11. Radosław Mierzwiak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 12. Bożena Tołoczko - przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i wychowania

§ 2.

Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Teresę Jasińską.

§ 3.

Posiedzenie komisji konkursowej wyznaczam na dzień 16 lipca 2007r. godzina 10,00.

§ 4.

Tryb pracy Komisji określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) załącznik nr 1 - oraz wzory protokołów (zał. nr 2).

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:13:20