Zarządzenie Nr 218/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku.


Zarządzenie Nr 218/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 lipca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku.

Na podstawie § 1 pkt 8 uchwały nr XXX II/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam arkusz organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej w Brzesku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzesku oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:14:25