Zarządzenie Nr 219/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2007/2008.


Zarządzenie Nr 219/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 lipca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie

na rok szkolny 2007/2008.

Na podstawie § 1 pkt 8 uchwały nr XXX II/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam arkusz organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej w Żabowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:14:57