Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008.


Zarządzenie Nr 220/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 lipca 2007r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008.

 

 

 

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym arkuszem organizacyjnym zarządzam co następuje:

§ 1

 

Zatwierdzam arkusz organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:15:50