ZARZĄDZENIE NR 222/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie


ZARZĄDZENIE NR 222/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 16 lipca 2007r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju (Dz. U. Z 2007 r. Nr 120, poz. 819) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i jednolitego stroju do dnia 15 września na rok szkolny 2007/2008.

§ 2

Wnioski, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia wraz z zaświadczeniem o dochodach należy składać do dyrektora placówki oświatowej, do której uczeń/wychowanek będzie uczęszczał w roku szkolny 2007/2008.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:16:38