Zarządzenie Nr 228 /2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie: ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej


Zarządzenie Nr 228 /2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 lipca 2007r.

w sprawie: ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej

Na podstawie 30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220
, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006.r Nr 64, poz.1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić postępowanie w sprawie wyłonienia osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która będzie świadczyć obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych gminy (z wyłączeniem gminnych osób prawnych) w zakresie ich działalności,

.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

3

Załączniki do pobrania

1 og_oszenie_pomoc_prawna_popr..doc (DOC, 33KB) 2007-07-23 10:37:47 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-07-2007 10:37:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Ogrodowicz 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-07-2007 10:37:47