Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 lipca 2007r., godz.14.00 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

XII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 26 lipca 2007r., godz.14.00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4.Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

5. Informacja w sprawie funkcjonowania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa      Komunalnego i Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego -      Spółek z o.o. Gminy Pyrzyce, (Druk Nr 118/07),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja.

6. Informacja Burmistrza w sprawie przejęcia udziałów Powiatu     Pyrzyckiego w Budynku Ratusza.

 1. Informacja Burmistrza,

b) dyskusja.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce, (Druk Nr      121/07),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią      Urszulę Słabowską na działalność Burmistrza, (Druk Nr 122/07),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu

i  Rekreacji w Pyrzycach, (Druk Nr 124/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Pyrzyckiej Biblioteki       Publicznej (Druk Nr 125/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie stypendiów sportowych (Druk Nr 126/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej (Druk Nr 123/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekty uchwał w sprawie :

 1. zmiany budżetu gminy na rok 2007 (Druk Nr 131/07),

 2. zmiany budżetu gminy na rok 2007 (Druk Nr 132/07),

 3. zmiany budżetu gminy na rok 2007 (Druk Nr 133/07),

 • opinie komisji rady,

 • dyskusja, głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia          zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania          przestrzennego gminy Pyrzyce (Druk Nr 127/07),

 1. opinie komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do   zmiany miejscowego        planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu   9 i 6

       w Pyrzycach (Druk Nr 128/07),

  1. opinie komisji rady,

  2. dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu          położonego w obrębie geodezyjnym nr 4, nr 7 i nr 12 m.Pyrzyce          (Druk Nr 119/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla części          obrębu 13 w Pyrzycach   (Druk Nr 129/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

18. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 108 położonej w        obrębie 8 miasta Pyrzyce (Druk Nr 120/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

19. Projekt uchwały w sprawie nabycia w zamian za zobowiązania        zabudowanej nieruchomości (Druk Nr 130/07),

 1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

20. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad XII sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Pyrzyce; 19 lipca 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-07-2007 11:20:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-07-2007 11:20:17