PROTOKÓŁ Nr X/07 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2007 r.


PROTOKÓŁ Nr X/07

z obrad X sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2007 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 16:55;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przywitał Radnych, wszystkich zaproszonych gości, Pana Burmistrza, Panią Zastępcę Burmistrza, Radnych Powiatu, Komendantów, Kierowników jednostek, Sołtysów, pracowników Urzędu, media oraz wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w dzisiejszych obradach.

Otworzył obrady X Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 15 Radnych obecnych jest 14 (nieobecna Radna J. Kołatkiewicz, która przybył o godz. 14:20), co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

 • Lista obecności Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Powiadomił, iż wpłynęło pismo od Prezesa ZIW RP Zarządu Okręgowego w Szczecinie z prośbą, aby na dzisiejszej sesji mógł zostać wręczony burmistrzowi miasta Panu Kazimierzowi Lipińskiemu Krzyż ZIW RP i w stosownym momencie przystąpimy do realizacji tego punktu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Radni nie zgłosili żadnych zmian do porządku obrad sesji RM.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Uznał porządek za przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przywitał zaproszonych (zaproszenie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu) gości przybyłych w celu wręczenia burmistrzowi miasta Panu Kazimierzowi Lipińskiemu Krzyża ZIW RP w osobach:

 • ppłk Stanisław Kimszal - Prezes Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP;

 • płk Henryk Cieślak - Wiceprezes Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP;

 • mjr Jerzy Głaszkowski - Sekretarz Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP;

 • kpt Grzegorz Ostapowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP;

 • por. Marian Kostrzewa - Członek Prezydium Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP;

ppłk St. Kimszal - Prezes Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP - Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, Szanowny Panie Burmistrzu - przyjacielu naszego związku, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Chcę tą obecnością nadać uroczysty charakter, a w krótkich słowach określić, co to są inwalidzi.

„My z tych, którzy przyszli palić nam dom,

My z tych, którym przyszło ginąć nam latem

dziś zwą na nas historyczny złom

i czas nadchodzi się żegnać ze światem.

I choć nami się wypełniają dni,

żal odchodzić na niebieskie polany,

nam się w Polsce zgoda śni

i spełnienie planów i marzeń.

W wolnej Polsce brat walczy z bratem,

Gorzko w biedzie smakuje chleb

Rdza korupcji przejadła nasz kraj

Opcja w opcji mówi - kula w łeb.

I choć w koło nas się dzieje zło.

I choć brat, bratu katem

My, żołnierze, inwalidzi,

pamiętamy jak kto walczył o Polskę,

pamiętamy jak za nią ginął brat z bratem.”

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado - Związek Inwalidów Wojennych RP w obecnym czasie a także w tym roku obchodzi 89 rocznicę swojego istnienia. U Państwa znajdują się ludzie, którzy odnieśli rany w czasie wojny, kontuzje i inne schorzenia będąc żołnierzami, partyzantami, obozowiczami, zesłańcami w okresie II wojny światowej i okresu powojennego. Byliśmy młodymi żołnierzami, partyzantami, były dzieci przygarnięte, byli mężczyźni w sile wieku i pełni życia, były młode piękne i dojrzałe kobiety. Byli i są wśród nas tacy, co przeszli obronę Westerplatte, Kutno, Grodno, Lwów, Kock, Warszawę, gehennę polityczną, obrony, natarcia, bitwy, akcje i otchłań powstania warszawskiego. Wymknęli się śmierci wojennej, głodowej, partyzanckiej, lagrowej, ocaleli od plutonów egzekucyjnych, pieców krematoryjnych i śmierci głodowej. Przeszli przez łańcuch łapanek i gruzy obozów hitlerowskich, kazaskich stepów, mroźnych tajg syberyjskich, przeszli przez płonące miasta i płonące fronty, przeszliśmy długą noc okupacji, zniewoleni, poniżeniu w strachu i rozpaczy. Przeszliśmy długą, ciężką drogę przez wojnę nie myśląc o swoich najbliższych, szliśmy spełnić najświętszy obowiązek - obowiązek obrony ojczyzny. Na pewno nie z ochoczą gotowością złożenia ofiary z własnego życia lecz z ostrą świadomością śmiertelnego ryzyka jakie na sobie nieśliśmy. Z wojny wróciliśmy okaleczeni, kontuzjowani, chorzy, ranni do naszych domów, do żyjących rodzin, ale najczęściej do zgliszcz i grobów najbliższych nam osób. Znajdujemy się wśród Was na zaproszenie Przewodniczącego Rady, ale chcemy tu przedstawić i podziękować naszemu szlachetnemu przyjacielowi od lat Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Lipieńskiemu. Przyjacielu szlachetny naszej organizacji, z całego serca Ci dziękujemy, pragniemy za Twoim pośrednictwem podziękować tym, którzy obecnie za zasługi inwalidów wojennych czują się z nami związani i chętnie spieszą z pomocą i poparciem, Pan jest tego wzorem. Bieżący rok, to rok bogaty w wydarzenia naszego związku, 89 lat odrodzenia Polski, 86 istnienia naszej organizacji, 72 rocznica śmierci Komendanta Legionów Naczelnika Polski pierwszego Polskiego Marszałka Polski oraz druga rocznica śmierci Jana Pawła II ojca świętego naszego rodaka, który jak nikt dotąd rozsławił naszą Polskę i przykro nam jest, ze nie jest już wśród nas. Odeszli mieszkańcy tej ziemi, ale szczególnie w sercu moim został św. pamięci por. Czesław Jemielity, który przeżył na tej ziemi 93 lata jest to żołnierz września i więzień obozów koncentracyjnych. Przy okazji chcę złożyć serdeczne podziękowanie dla Pana Burmistrza, który zaangażował się i pamięć o nas (jeżeli odejdziemy) zostanie tu w tym kościele, gdzie umieszczona została tablica. Panie Burmistrzu nas nie stanie, a tablica pozostanie. Pieśnią weźmie legenda przechowa, szumem wichrów poleci w historię, a ja składam te słowa - dziękuję Ci drogi Burmistrzu.

Za wieloletnią pracę, życzliwość, serdeczność, jaką odczuliśmy mamy ogromną przyjemność wspominać o tym człowieku, mamy przyjemność i wdzięczność, i pozwolicie nam przekazać cząstkę swojego serca. Wasz Burmistrz ma bardzo gorące serce - serce wieloryba, a serce wieloryba waży tonę.

ppłk. ST. Kimszal odznaczył Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipieńskiego Krzyżem ZIW RP, życząc, aby go nosił jak najdłużej i świecił przykładem jak dotychczas, bo burmistrzem się jest raz, czy dwa, a człowiekiem trzeba być zawsze i Pan nim jest.

Przybyła Radna J. Kołatkiewicz;

Stan Radnych na sali - 15 osób;

por. Marian Kostrzewa - Członek Prezydium Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP - Panie Burmistrzu niech mi będzie wolno, staremu partyzantowi, który przesiedział w lesie 3 lata, później cieszyliśmy się, że przyszła wolność, wyszliśmy do domu, a za tydzień przychodzi ubek i aresztuje mnie i wywozi na zamek do Lublina i za to, że z nimi walczyłem dostałem 6 lat więzienia. Cieszę się, że to wszystko jest poza nami, że młode pokolenie może żyć szczęśliwiej jak my. Składam Panu najserdeczniejsze życzenia, życząc jeszcze 100 lat życia.

ppłk St. Kimszal - Prezes Zarządu Okręgowego na Pomorze Zachodnie Związku Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych w Szczecinie, w uznaniu zasług za wspieranie działalności naszego związku honoruje Pana Kazimierza Lipińskiego - Burmistrza miasta i Gminy Pyrzyce wpisem do księgi honorowej - zasłużony dla ZIW RP ku pamięci i wiedzy współczesnych oraz potomnych pokoleń. Przekazujemy także wiersz, który napisał inwalida następującej treści:

„To Polska!

Ten dom, który stoi nad Wisłą,

Bugiem, Czarną Hańczą to Polska!

Ten sad, który kwitnie nad Odrą, to Polska!

I statki w Szczecinie, i dzwony nad Sanem,

I huty płonące, i ptaki nad ranem,

I pola, co dzwonią pszenicą i żytem,

I wiatr halny w górach, i orzeł nad szczytem,

I ręce, co tworzą maszyny i miasta

I hejnał w Krakowie na pewno dwunasta.

I każda godzina, i piątek, i środa,

Jeziora mazurskie i lasów uroda,

I szkoły, i mosty, i cisza bibliotek,

I węgiel w kopalniach, i w górach miód złoty,

I uśmiech na ustach, i znaczki na listach,

To Polska,

To kraj nasz,

To nasza Ojczyzna!”

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poinformował, że na dzisiejszej sesji zostało przygotowane jeszcze jedno podziękowanie dla uczennicy Justunki Sindrewicz z SP w Okunicy, która została przez Radnych obecnych podczas XIV Edycji Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uznana za najlepszego ekologa w naszej Gminie z inicjatywy Pana Radnego Walentego Darczuka taką nagrodę ufundowaliśmy, ale niestety Justyna jest dzisiaj chora także pozwolicie, że w imieniu własnym i całej Rady tą nagrodę wręczymy na następnej sesji.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie, Szanowni Radni, Drodzy goście dzisiejszej sesji, Szanowni Mieszkańcy. Z wielkim wzruszeniem wysłuchałem słów, które powiedział Pan ppłk. Stanisław Kimszal, z którym znamy się długo. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, dziękuję za odznaczenie i staram się Panie Pułkowniku wypełniać zadania własne Gminy, które nałożył ustawodawca, jak również staram się słuchać ludzi, aczkolwiek nie zawsze każdego się zadowoli, ale poświęcam dużo czasu, zaangażowania, żeby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. To, co czyniłem i czynię na rzecz żołnierzy, inwalidów wojennych jest wpisane w moją działalność, ponieważ to mieszkańcy wybierając mnie m.in. też oczekują takiego działania. Wysoko cenię sobie każde wyróżnienie, które otrzymuję z rąk każdych Stowarzyszeń, ponieważ te odznaczenia są serdeczne, autentyczne i przepojone wielkim zmysłem, przepojone są takim darem autentycznym. Trudno znaleźć słowa, aby wyrazić podziękowania. Myślę, że w tym momencie należy i powinienem, i to czynię, dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, bo to dzięki nim mogę taką pomoc świadczyć. To dzięki mieszkańcom mojej Gminy, dzięki mieszkańcom, którzy są mojemu sercu bardzo bliscy mogę realizować swoje zadania, ale również spełniać oczekiwania wszystkich grup społecznych, a najmłodsi i najstarsi tej pomocy najbardziej oczekują. To odznaczenie jeszcze bardziej będzie mnie dopingowało, czy też jeszcze bardziej będzie wymuszało ode mnie taką pracę jak dotychczas. Nie muszę, że solennie zapewniam, bo myślę, że to wyróżnienie o tym świadczy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji RM.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad IX sesji RM, który były do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad IX sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przerwa od 14:27 do 14:45

Po przerwie

Do punktu 4 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM (Druk Nr 100/07).

Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Taka subiektywna uwaga redakcyjna, ta informacja liczy sobie 6 stron z tego 3 strony tj. taki tekst, motto, który powtarza się chyba ze 40 razy „przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego” i nazwa jednostki. Gdyby to miała być informacja konkretna, rzeczowa i zwarta to powinno pisać, że zarządziłem przeprowadzenie spisu kontrolnego w 10-ciu szkołach, 8-miu przedszkolach, 7-miu OSP i innych rodzajach jednostek, a tak to mamy 3 strony takiego samego tekstu, w którym zmieniają się tylko ostatnie 3 słowa, czyli nazwa jednostki.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - W zupełności zgadzam się z tymi słowami, tym bardziej, że podczas obrad ostatniej sesji zwracałem uwagę Panu Burmistrzowi i proszę o przekazanie tej uwagi. Jeżeli ma problemy z tym, żeby wybrać te rzeczy, które są najważniejsze to bardzo proszę o konsultacje ze mną przed wysłaniem tych informacji do Radnych.

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Ponieważ każda kontrola jest wydana innym zarządzeniem stąd podajemy numer zarządzenia, stąd nie można podać, że w tylu i tylko szkołach, ponieważ jest to informacja i numer zarządzenia. Dziękuję za tą uwagę i poprosimy, żeby była bardziej czytelna.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - W tejże informacji mają być zawarte tylko i wyłącznie te rzeczy, które są ważne i strategiczne dla funkcjonowania miasta i Gminy Pyrzyce i o takie informacje prosimy. Nie będziemy się zajmowali tym, z kim spotkał się burmistrz wręczając nagrodę, bo to nas nie bardzo interesuje. Nas interesuje rozwój i bieżące funkcjonowanie tego miasta i na tym proszę się skupić.

Do punktu 5 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Radny M. Osękowski - W styczniu, czy w lutym składałem interpelację do Pana Burmistrza na temat studni. Wszyscy się uśmiechali, że jest mróz, a ja mówię o studniach. Chciałem zauważyć, że do dnia dzisiejszego nie zostały te studnie zrobione, a dotyczy to studni na ul. 1-go Maja i na ul. Szkolnej. Proszę, żeby te studnie były czynne tak jak obiecał Pan Burmistrza.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - W ostatnim okresie obserwuję to, co się dzieje przy Urzędzie Miejskim (nie mam na to recepty, ale myślę, że są specjaliści w Urzędzie Miejskim i sobie z tym poradzą), a temat jest następujący. Coraz trudniej jest zaparkować pojazd przed Urzędem Miejskim (z takimi tematami dzwonią do mnie ludzie) Policja nie pozwala parkować obojętne, w którym miejscu (ma oczywiście rację), natomiast ten temat jest bardzo poważny, jest coraz więcej pojazdów (dobrze, że tak się dzieje). Słyszałem jeszcze, że będzie tutaj parkował autobus, który będzie zawoził dzieci do Nowielina i myślę, że to oczywiście nie jest niesłuszne tylko, że to też w jakimś stopniu wyłączy ileś miejsc parkingowych. Jest to poważny problem i jeżeli to jest możliwe to prosiłbym Pana Burmistrza, żeby spróbował się tym tematem zająć.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - K'woli wyjaśnienia, chciałbym zwrócić uwagę, że to wyznaczone miejsce parkingowe dla autobusu dowożącego i przywożącego dzieci z Nowielina zostało zrealizowane na wniosek Rady Miejskiej w Pyrzycach, której jest Pan członkiem. Pozostała treść jest jak najbardziej zasadna i Pan Burmistrz pewnie w stosownej chwili na sesji odpowie.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Mam prośbę w imieniu sołtysa wsi Turze Pana Marszałka. Droga polna w Turzu w kierunku jeziora od Pana Olejniczka (nr posesji 44) do Państwa Jaśkiewiczów tj. ok. 150 metrów i po ostatniej ulewie w piątek i po gradobiciu, później poprawka w środę, ona została częściowo zniszczona i jest nieprzejezdna. Chodzi o udrożnienie tej drogi, żeby pomóc tym ludziom i żeby mogli wyjechać ze swojej posesji.

Radny W. Darczuk - Chciałem podziękować za realizacje moich interpelacji z poprzedniej sesji nie tylko dla Burmistrza, ale również dla Pana Sekretarza Ogrodowicza i Pana Kierownika Gredki.

Mam 3 interpelacje:

 1. Powstało mini osiedle na ul. Warszawskiej m.in. blok nr 45B,gdzie mieszkają Państwo Irena i Adam Zalewscy. Byłem na tym osiedlu i zdziwiłem się, że ktoś dał zezwolenie, wybudowano domy, a z dojazdem jest tragedia. Teraz po tych ulewach droga jest nie do przejazdu, nie ma oświetlenia, chodnika, a proszę sobie wyobrazić zimą jak jest śnieg to jak tam dojechać, a mieszka tam 8 rodzin. Na podstawie pisma wynika, że mieszkańcy zwracali się do Urzędu w tej sprawie i odpowiedzi nie otrzymali. Myślę, że po mojej interpelacji - Pani Burmistrz - taka odpowiedź do mieszkańców dotrze, jeżeli Pani jest zainteresowana to posiadam pismo i możemy skserować. Bardzo proszę, bo jest to sprawa na wczoraj.

 2. Na konferencji Polskiego Związku Działkowców Miejskich w Pyrzycach, Rodzinne Ogrody Działkowe, kilka osób złożyło prośbę na moje ręce i m.in. do członków konferencji, a dotyczy ono ul. Kościuszki, gdzie PPK (betoniarnia) sąsiaduje z miejskim ogrodem działkowym. Byłem tam przed deszczem i widziałem, co tam jest, rośliny tam zmieniły barwę z zielonej na siwą z tytułu pyłów, dymów itp., tj. tragiczne. Proszę sobie wyobrazić, że to są związki ołowiu, to wszystko kumuluje się w warzywach, tak dalej być nie może, trzeba coś zrobić z tym tematem i problem trzeba rozwiązać na wczoraj, dlatego zabieram głos, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważna sprawa, jako człowieka związanego z ekologią.

 3. Interpelacja związana również z konferencją Ogródków Działkowych, ul. Słowackiego (część ul. Lipowej - róg stadionu) zaczyna się tam tzw. żużlówka, która prowadzi do krzyżówki z ul. Młodych Techników i tam odbywają się wyścigi samochodowe (dojeżdża tam młodzież do Zespołu Szkół Nr 2), kurz niesamowity, okazuje się, że wysypisko chyba też zrobione jest niewłaściwie żużlem, bo jest kurzenie, a po prawej stronie powstały 3 mieszkalne posesje i mieszkańcy wnioskują, żeby naprawić powierzchnię właściwym żużlem (twierdzą oni, że najlepiej byłoby naprawić żużlem z cukrowni Kluczewo) i ograniczyć prędkość jazdy, która jest tam prawdopodobnie nieograniczona. Z tym się znowu wiąże osad pyłów, bo po lewej stronie ogródki działkowe, a po prawej posesje.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - W tym roku Gminy mogą się starać o pieniądze, o dotacje na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. Mówię o tym na początku lata, ale pouczony wystąpieniem Radnego, który mówił w styczniu o studniach, to wolę mówić o tym teraz niż w listopadzie. Jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który daje możliwość Gminom pozyskania środków na utworzenie tego typu obiektów dla bezdomnych. Nabór wniosków od Gmin w pierwszej turze zakończyłby się 31 maja, będzie jeszcze druga tura od 1 do 31 października tego roku i jest to program Ministerstwa realizowany pod nazwą „Powrót osób bezdomnych do społeczności”. W związku z tym mam pytanie, czy Gmina Pyrzyce zainteresowała się tym programem? Jeżeli tak, bo być może złożyliśmy taki wniosek o dofinansowanie tego typu obiektu dla bezdomnych. Jeżeli nie złożyliśmy dotychczas, to czy mamy w planie w drugim naborze bez pośredników wystąpić o takie środki, aby być przygotowanym w okresie zimowym, jeżeli chodzi o osoby bezdomne.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Mam dwie interpelacje:

 1. złożyłem na piśmie do Pana Burmistrza 31. 05.2007 r. Odczytam pismo, w którego posiadaniu są wszyscy Radni, ponieważ jest to sprawa, która niedawno Rada Miejska w drodze skargi rozpatrywała (odczytał interpelację, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu). Szkopuł w tym wszystkim jest taki, że ten aspekt sporny trwa już od lat. Państwo Minta rościli sobie pewne prawa sfery nieruchomości i w procesie sądowym dziwnym zbiegiem okoliczności nie zostali wskazani jako strona, dlatego też moja prośba w formie tej interpelacji i wydaje mi się, że Państwo Radni otrzymując do wiadomości, a wcześniej rozpatrując pozytywnie skargę Państwa Minta mieli wypracowaną pozytywną opinię w tym aspekcie. Gdyby Państwo Minta byli stroną w tym procesie i Sąd by tak orzekł jak orzekł, sprawa miałaby chyba epilog, natomiast dzisiaj moim zdaniem, źle się stało, że Państwo Minta nie zostali uwzględnieni w tym procesie jako strona.

 2. 18 maja br. w siedzibie PPK odbyło się spotkanie z udziałem Gmin Powiatu pyrzyckiego jak również Gmin spoza Powiatu pyrzyckiego, czyli gminy: Dolice, Stare Czarnowo, Banie, byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Temat dotyczył przyszłego zakładu sortowni na gruntach przekazanych aportem (pod Żabowem przy istniejącym składowisku nieczystości stałych). Chcę spytać Pana Burmistrza, bo doszły do mnie takie wieści (nie z naszej firmy, że się uskarża, czy od naszych Gmin, a wręcz od osób spoza Powiatu), że przychylność Gminy w tym aspekcie jest jakaś enigmatyczna, nie do końca spójna. Więc, czy chcemy realizować ten program dotyczący gospodarki odpadami to, co zapisaliśmy i stanowimy, czy nie chcemy? Warunkiem najistotniejszym zaistnienia takiego zakładu segregowania odpadów tj. min. 150.000 mieszkańców obsługiwanych przez ten zakład. Jeżeli będzie taka sytuacja i nie będzie klimatu Gminy pyrzyckiej to nie spodziewajmy się, że gminy, które były poproszone będą chciały do Pyrzyc udać się z tymi nieczystościami, chyba, że w planie naszej Gminy jest wozić nieczystości gdzieś na odległość 150 km, czy coś koło tego. Mam pytanie, czy rzeczywiście chcemy ten zapisany program realizować, czy nie?

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Mam kolejną prośbę mieszkańców dotyczącą Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Mieszkańcy Pyrzyc, którzy zamieszkują w pobliżu Ratusza proszą by te Pyrzyckie Spotkania z Folklorem mogłyby być przeniesione w inne miejsce. Propozycja jest by one odbywały się na placu między ul. Sportową a Starostwem. Od wtorku rozstawiały się już stragany, były przygotowywane szaszłyki, dym i krzyki to przeszkadza. Przekazuję tą prośbę, ponieważ mnie proszono i chciałabym, żeby ona była usłyszana i ewentualnie podjąć jakieś kroki w tym kierunku na przyszłość.

Przewodniczący RM - A. Gumowski -

 1. Chciałbym wzmocnić interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego Waldemara Darczuka. Cieszę się, że nasi mieszkańcy nie tylko w jednym miejscu starają się o pomoc. Do mnie również te głosy dotarły, a sprawa dotyczy ul. Słowackiego. Rzeczywiście podczas mojego dyżuru i na mieście ludzie, którzy posiadają ogródki działkowe bardzo narzekają, co się dzieje na tych ogródkach to woła o „pomstę do nieba” także wzmacniam to zapytanie i jestem również tym bardzo zainteresowany. Wg informacji, które przekazali mi mieszkańcy i właściciele tych ogródków przy ul. Słowackiego zanim Ci Państwo Duńczycy, którzy się tam wybudowali, tam była lekka nakładka asfaltowa i tego kurzu nie było w ogóle, a zgodnie z planem budowlanym należy przywrócić stan poprzedni. Zwracam się do Burmistrza o to, aby wyegzekwował powrót do tego stanu poprzedniego, bo sam żużel, czy on będzie z Kluczewa, czy z innej miejscowości, to myślę, że on nie załatwi tematu. Trzeba naprawić to, co się zniszczyło i myślę, że będzie dobrze. Wzmacniam to zapytanie i proszę o interwencję i odpowiedź.

 2. Mam pytanie do Burmistrza odnośnie realizacji uchwały RM dotyczącej wydawania przez RM informatora. Zapytuję kiedy w końcu Pan Burmistrz będzie realizował uchwałę RM dotyczącą kolportażu tego informatora, a informuję, że do dnia dzisiejszego ani na stronach TV AURA, ani na tablicy ogłoszeń „Nasze sprawy” jak również nie wiem jak wygląda realizacja w sołectwach, ale nie doszły do mnie takie słuchy, żeby ta sprawa była realizowana. Uchwała mimo, że została skargą objęta (będę o tym mówił w wolnych wnioskach) przez Pana Burmistrza do Wojewody, Wojewoda nie uchylił tej uchwały i należy ją realizować i bardzo proszę o bezwzględne realizowanie tej uchwały i odpowiedź, dlaczego uchwała nie jest realizowana?

 1. Pytanie dotyczy jeszcze poprzedniej kadencji, ale również i tej, a pytanie kieruję do Pani Wiceburmistrz, bo wiem, że ona tą sprawę prowadziła, a chodzi o film o Pyrzycach. Swego czasu była podjęta taka decyzja, bodajże była przedpłata (umowa mówiła o kwocie 10.000 zł), potem jeszcze miały być jakieś transze za ten film, do tej pory tego filmu nie ma. Chciałbym wiedzieć, co dzieje się z tymi pieniążkami, jak to wszystko wygląda, bo miała to być taka dobra firma, która jest profesjonalną itd. Widzę, że coś tu jest nie tak. Chciałbym poznać rozliczenie tych środków finansowych, czy czasami te środki nie zostały zmarnowane i jak wygląda przyszłość tego filmu. Ja to bym temu Panu podziękował i dał sobie z nim spokój i nawiązał współpracę i podpisał umowę z naszymi lokalnymi mediami, i myślę, że zrobią to dużo lepiej niż ktoś, kto pochodzi z Koszalina. Proszę o informacje na ten temat.

 2. Miałem mówić dzisiaj o interwencji w sprawie kłopotów związanymi z Panią Urszulą Słabowską, jest to nasza mieszkanka, która ma bardzo wiele kłopotów. W tej chwili zaprzestanę o tym mówić, dlatego że ta Pani złożyła skargę na piśmie na działalność Urzędu i Burmistrza i wolnych wnioskach będę prosił Wysoką Radę o przekazanie tej skargi do K. Rewizyjnej i do rozpatrzenia tej skargi, bo tylko K. Rewizyjna jest władna w tym temacie.

 3. Co miesiąc będę pytał, co od ostatniej sesji Burmistrz ze swoimi służbami zrobił w sprawie budowy krytej pływalni przy Gimnazjum w Pyrzycach. Z moich informacji wynika, że nie zrobiono nic, że dalej trwa pewna przepychanka. Rozumiem, że uchwała, która została podjęta 26 stycznia 2006 r. (już ma prawie półtora roku) realizowana przez Burmistrza nie będzie. W związku z tym jeżeli to będzie trwało jeszcze dłużej informuję, iż złożę doniesienie do odpowiednich organów, które będą musiały się tym tematem zająć, ponieważ wg mojej oceny jest to zaniechanie swojej działalności i nie realizowanie uchwał RM. W nawiązaniu do tej informacji chciałbym przekazać, iż w dniu wczorajszym przekazano na ręce Pana Burmistrza i moje również pismo wraz z listami podpisów od rodziców dzieci uczących się w Publicznym Gimnazjum, które stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. Informuję, że mieszkańcy Pyrzyc na moje ręce złożyli listy poparcia przy krytym basenie (tj. ponad 400 podpisów) jest to tylko początek tego, co zapowiadają mieszkańcy. Listy osób popierających realizację uchwały RM z dnia 26.01.2006 r. dotyczącą budowy krytego basenu przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach stanowią załącznik Nr 12 do protokołu. Na poprzedniej sesji przedstawiałem listy poparcia przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum jak również dzieci tam uczących się. Są to już listy ok. 1000 osób i myślę, że sprawa dojrzała już do tego, żeby naprawdę się nią poważnie zająć i na poważnie skończyć te wszystkie przepychanki i wziąć się za realizacje uchwał podjętych przez Radę Miejską.

Radny M. Budynek - Zwracam się z pytaniem do Przewodniczącego RM, ile mamy przeznaczonych środków w budżecie na budowę tego basenu, żeby zrealizować uchwałę?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Myślę Panie Radny, że się Pan pomylił, bo ja nie jestem organem wykonawczym.

Radny M. Budynek - Jest Pan Radnym.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Te wiadomości, które ja posiadam odnośnie budżetu, to takie same wiadomości posiada Pan i na dzień dzisiejszy Rada przeznaczyła 200.000 zł.

Radny M. Budynek - 200.000 zł i uważa Pan, że jesteśmy wstanie wybudować basen?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nie będą z Panem tutaj dyskutował, ale rzecz dotyczy w prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji, projektów, przygotowania terenu, pozyskiwania środków nie tylko unijnych, ale i z Totalizatora sportowego, z Ministerstwa Sportu, to są te działania, które należało już podjąć i te działania nie zostały podjęte. Mówiąc o realizacji tej uchwały nie mówiłem o tym, że od dnia jutrzejszego ma być stawiany mur, chyba że Pan mnie źle zrozumiał.

Radni nie wnieśli więcej zapytań.

Do punktu 6 porządku

Ocena funkcjonowania „Geotermia Pyrzyce” Spółka z o.o. (Druk Nr 95/07).

Informacja Burmistrza Pyrzyc stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Informacja Prezesa Zarządu Spółki stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Informacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Geotermia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie opinię K. Budżetu, która zapoznała się z funkcjonowaniem Spółki Geotermia Pyrzyce i ocenia działania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej jako pozytywne, idące w kierunku obniżenia kosztów m.in. poprzez zwiększenie ilości odbiorców energii cieplnej, a to postępowanie znajduje poparcie w działaniach ze strony Burmistrza Pyrzyc.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Opinia została przyjęta.

Do punktu 7 porządku

Informacja z działalności gminnych jednostek organizacyjnych:

Informacja OPS (Druk Nr 86/07) stanowi załączniki Nr 17 do protokołu.

Informacja PBP (Druk Nr 89/07) stanowi załączniki Nr 18 do protokołu.

Informacja PDK (Druk Nr 91/07) stanowi załączniki Nr .19 do protokołu.

Informacja OSiR (Druk Nr 93/07) stanowi załączniki Nr 20 do protokołu.

Informacja ZUT (Druk Nr 90/07) stanowi załączniki Nr 21 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 22 do protokołu;

 2. K. Edukacji- opinia stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji o zapewnienie w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok środków na uzupełnienie księgozbioru Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poprosił o dokładniejsze sprecyzowanie drugiego wniosku, o co ma być rozszerzona ta informacja?

Z-ca Przewodniczącego K. Edukacji - J. Kołatkiewicz - Ustaliliśmy niepełną informację na temat działalności PDK w 2006 r. Chodzi głownie o imprezy, jakie one miały oddziaływanie i czy były w większości zrealizowane.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Czyli chodzi o informację z bieżącej działalności i realizację poszczególnych imprez.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji uzupełnienie informacji na temat działalności Pyrzyckiego Domu Kultury w 2006 roku i realizację poszczególnych imprez.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 11; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Do punktu 8 porządku

Ocena realizacji „Programu dostosowania i racjonalizacji sieci placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2006”(Druk Nr 92/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 25 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie opinię K. Edukacji.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Opinia uzyskała akceptacje Rady.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 w Pyrzycach (Druk Nr 83/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 26 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 27 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 28 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 w Pyrzycach (Druk Nr 83/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 15; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr X/71/07 stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 492/10, 492/9, 492/8, 492/7, 492/6, 492/5, 492/4, 492/13 (Druk Nr 84/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 30 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 31 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 32 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - W budżecie było zapisane, że przy ul. Staromiejskiej mamy 9 działek, a tutaj natomiast Burmistrz sprzedaje 8, czy zostawia jakąś działkę, czy też są jakieś zmiany, bo takiej informacji nie uzyskaliśmy na Komisji?

Kier. Wydz. RG - I. Kozłowska - Gidyńska - 9 działek przewidywał plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w momencie kiedy przystąpiliśmy do prac geodezyjnych okazało się, że uwarunkowania terenu uniemożliwiają podział na 9 działek, dlatego zostało wydzielonych 8 działek, żądnej działki Burmistrz sobie nie zostawił.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Satysfakcji mi ta odpowiednie dała, ale trzeba byłoby się udać w teren, bo tutaj działki są dość duże, bo 1300 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:08:36