PORZĄDEK OBRAD XV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 września 2007 r. (czwartek) – godz. 14:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


PORZĄDEK OBRAD

XV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 27 września 2007 r. (czwartek) - godz. 14:00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z obrad XII i XIII Sesji Rady Miejskiej.

 1. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc:

- Nr 8 od dnia 16 czerwca do 15 lipca 2007 r. (Druk Nr 136/07);

- Nr … od dnia 16 lipca do dnia … września 2007 r. (Druk Nr …).

 1. Interpelacje i zapytania Radnych na piśmie.

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2007 roku (Druk Nr 142/07).

a) opinie stałych komisji rady,

 1. dyskusja, c) głosowanie.

 1. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr 151 /07).

a) Stanowisko Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I - półroczu 2007 roku.

 1. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej (Druk Nr 123/07).

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce (Druk Nr 121/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach (Druk Nr 124/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej (Druk Nr 125/07).

a) opinia Komisji Edukacji oraz Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie stypendiów sportowych (Druk Nr 126/07).

a) opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyrzyce (Druk Nr 138/07).

a) opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości (Druk Nr 139/07).

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 146/07).

a) opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2007 (Druk Nr 150/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. (Druk Nr 152/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013 (Druk Nr 148/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/15 o pow. 0,7771 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 m. Pyrzyce (Druk Nr 149/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców (Druk Nr 140/07).

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (Druk Nr 135/07).

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (Druk Nr 143/07)- obręb Żabów.

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (Druk Nr 144/07)- obręb Rzepnowo.

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 145/07).

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Szczecin na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (Druk Nr 141/07).

a) opinia Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2008 - 2011.

a) opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,

b) powołanie Komisji skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) ogłoszenie wyników.

28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa

Oszczyka Sołtysa Giżyna na działalność Burmistrza Pyrzyc w sprawie unieważnienia uchwały Rady Sołeckiej (Druk Nr 153/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

29. Projekt założeń budżetu na 2008 rok (Druk Nr 134/07).

a) opinie stałych komisji rady,

b)dyskusja,

30. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

31. Wolne wnioski.

32. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-09-2007 14:20:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-09-2007 14:20:15