Zarządzenie Nr 230/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok


Zarządzenie Nr 230/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 3 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz.587) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 392,00 zł.

w tym:

dotacja celowa na zadania zlecone 392,00zł

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 34 666 674,35zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 8 102,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 7 710,00zł

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 39 554 684,35zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zal230.doc (DOC, 53KB) 2007-10-08 08:37:20 132 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 08:37:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 08:37:20